SLUTO s.r.o. - účetnictví a daňová kancelář Brno

SLUTO s.r.o. - účetnictví a daňová kancelář Brno

Křenová 186/60
60200 Brno
IČ: 25595318
DIČ: CZ25595318

Informace o kanceláři SLUTO s.r.o. - účetnictví a daňová kancelář Brno

Vedení účetnictví, daňová evidence, v našich kancelářích i u klienta, případně vzdáleným přístupem, hostování účetního software, služby v oblastech daně, mzdy, audit, daňové poradenství, zakládání a správa společností, pronájem obchodní adresy v ČR i v SR, kanceláře máme ve městech Praha, Brno a Bratislava.

 

Nabízíme služby v oblasti vedení účetnictví i zjednodušená daňová evidence a to jak v našich kancelářích, tak i u klienta, případně prostřednictvím vzdáleného přístupu, on-line hostování účetního software POHODA a dále služby v oblastech daně, daňové přiznání, personalistika, mzdy, výpočet mezd, audit, daňové poradenství, organizační poradenství, zakládání a správa společností, pronájem obchodní adresy s působností v ČR i v SR, kancelářemáme v Praze, Brně a Bratislavě. Praxe naší kanceláře je již 20 roků. V současné době máme 21 zaměstnanců. Jsme členy Komory daňových poradců ČR, Komory certifikovaných účetních ČR, Sdružení účetních a daňových poradců, Svazu účetních a Regionální hospodářské komory.

 

 

2. Kancelář                                       

SLUTO s.r.o.                                        

Týnská 1053/21                                  

110 00 Praha 1, CZ                              

 

 

Více informací naleznete na našich internetových stránkách ZDE a

Virtuální prohlídka naší kanceláře ZDE

 

Články:

SLUTO s.r.o.

Řízení podniku nemusí být tápáním v neznámu

Moderní podnik zadává vedení účetnictví účetní kanceláři

S kým můžete přijít do kontaktu?

 

SLUTO s.r.o. – účetnictví a daňová kancelář Brno

Kontaktní telefon: +420 530 500 900

 

 

Cena za služby SLUTO s.r.o. - účetnictví a daňová kancelář Brno

 

U většiny klientů máme stanovenu cenu měsíčním paušálem, v němž jsou obsaženy i úkony spojené s uzavíráním měsíce, čtvrtletí a především účetního období. Jedná se o vyplnění všech průběžných i ročních daňových přiznání, zpracování výkazu zisku a ztráty, rozvahy, příloh, případně přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu, pravidelné předávání všech předem požadovaných ekonomických informací a účetních sestav, podnikatelské a ekonomické poradenství a dále komunikace a zastupování před státními orgány v oblasti účetnictví a daní (v ceně paušálu je zastupování za období, která spadají do doby účinnosti sjednané smlouvy).

 

Zpracování daňové evidence od 1.300,- Kč bez DPH měsíčně

 

Vedení účetnictví od 2.000,- Kč bez DPH měsíčně.

 

Dalším způsobem sjednání ceny může být využití jednotlivých sazeb z platného ceníku za hodinu práce, hodinu porady, cena za zpracování přiznání, přehledů, závěrky, cestovné atd.

 

Kde nás najdete?